Urban Dog Nature

Divendres, 8 Setembre 2017 | 715 Visites

Informació del Projecte

Urban Dog Nature és una empresa que dóna la solució a la manca d’instal·lacions dels nuclis urbans per a satisfer les necessitats fisiològiques de les mascotes canines. Amb l’Urban Dog Nature, es millora també el compost orgànic, amb l’aportació dels nutrients de l’orina dels gossos, per així poder reutilitzar aquest compost als parcs i jardins del municipi.
Estudi previ de la navegació de la pàgina web, disseny de l’estructura, posicionament de la web. S’ha utilitzat un CMS perquè la empresa tingui més agilitat a l’hora de publicar-hi nous continguts d’actualitat. També s’hi han incorporat tres idiomes: català, castellà i anglès.

Tasques realitzades en col·laboració amb Hakgraphics:

  • Estudi previ del projecte.
  • Anàlisi de navegació i estructura.
  • Disseny de l’estructura i navegació de la pàgina web.
  • Implementació de l’estructura i maquetació del disseny.
  • Implementació amb el CMS de WordPress.
  • Posicionament de la pàgina web amb url amigables i SEO.

 

Pàgina web Urban Dog Nature Barcelona

Veure el projecte