Entrades amb el TAG: Prestashop

Cookies Prestashop

Control de sessió Prestashop

Moltes vegades els navegadors no tanquen la sessió del usuari, és possible que et deixis el Backoffice

Adminer, administrador de bases de dades

Adminer.php és un administrador de bases de dades molt útil i senzill d’utilitzar, sobretot si no teniu